Aleksander Kraushar

1843-1931

Pseudonim Alkar, powstaniec styczniowy, adwokat, historyk, publicysta, poeta, varsavianista, działacz kulturalno-oświatowy, działacz społeczny.

Urodził się w Warszawie w rodzinie zasymilowanej. Prawo studiował w Szkole Głównej (1867). Po jego ukończeniu rozpoczął praktykę adwokacką. Jednocześnie przez lata badał zasoby archiwalne w kraju i za granicą poszukując materiałów dotyczących dziejów Polski, w tym materiałów biograficznych, varsavianistycznych a także dotyczących historii Żydów w Polsce. Efektem tych badań był ogromny publikowany dorobek naukowy obejmujący rozprawy monograficzne, opracowania systematyczne oraz edycje źródeł. Publikował też poematy i tomiki poezji.

Był jednym z czterdziestu pięciu członków-założycieli Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w Warszawie (1881), a także założycielem Towarzystwa Naukowego w Warszawie, Towarzystwa Miłośników Historii; członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie, członkiem Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich; Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Współpracował z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu. Wraz z żoną Jadwigą prowadzili w Warszawie dom będący ważnym ośrodkiem polskiego życia intelektualnego. Odznaczony najwyższymi orderami, w tym Virtuti Militari i Orderem Polonia Restituta. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim.