Konferencja

Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska w grafikach Artura Szyka

Na Konferencji omówiony zostanie wpływ mniejszości żydowskiej na kształtowanie się instytucji finansowych w Polsce. Szczegółowy plan zawiera agenda wydarzenia.

Kiedy?

20 października 2016 roku, godz. 16:00-21:00

Gdzie?

W siedzibie Stradomskiego Centrum Dialogu przy ul. Stradomskiej 11/13

Dla kogo?

Konferencja ma charakter otwarty, o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do Konferencji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarejestruj się już dzisiaj!
Prelegenci
prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

Wybitny uczony, hematolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.Profesor Skotnicki pełni funkcję kierownika Katedry Hematologii Collegium Medicum UJ i ordynatora kliniki hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest autorem i współautorem prawie 300 publikacji i 12 książek z zakresu medycyny.

9 marca 2016 r. w Muzeum Galicja z inicjatywy Stowarzyszenia Krakowian w Izraelu oraz warszawskiej fundacji „Z głębokości” prof. Aleksander B. Skotnicki otrzymał honorowe wyróżnienie „za zasługi dla ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Galicji”.

Na tym polu prof. Skotnicki równolegle z prowadzeniem Kliniki i Katedry Hematologii działa od lat urządzając wystawy, publikując książki i genealogie przedwojennych mieszkańców Krakowa – współobywateli żydowskiego pochodzenia.

prof. UW Adam Redzik

prof. UW Adam Redzik

(ur. 1977) prawnik i historyk, doktor habilitowany nauk prawnych (UJ), wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat.

Ukończył studia prawnicze i historyczne, a następnie studia doktoranckie uzyskując doktoraty z nauk humanistycznych (KUL) i nauk prawnych (UJ). W latach 2006-2010 był wykładowcą Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, w latach 2007–2013 adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 r. pracuje na Wydziale Stosownych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Był Stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008) oraz stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (2001–2005). Odbył staże naukowe i prowadził kwerendy na Ukrainie, w Niemczech, na Litwie i w Hiszpanii. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Palestry”.

Opublikował ponad trzysta opracowań naukowych, przede wszystkim z zakresu dziejów prawa, prawa porównawczego, historii nauki oraz regionalistyki, w tym kilka książek, m.in. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946 (Lublin, TN KUL 2006), Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce (Warszawa 2007, wyd. 2, 2010), Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (Warszawa, C.H.Beck 2009), Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (Warszawa, Iskry 2011, wspólnie ze S. Milewskim), Historia adwokatury (Warszawa: NRA 2012, wspólnie z T.J. Kotlińskim), Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego (Kraków-Warszawa, Wysoki Zamek 2012).

Jest jednym z fundatorów Instytutu Allerhanda, członkiem Rady Głównej oraz Rady Nadzorczej. Kieruje Sekcją Tradycji Prawnej.

dr Wojciech Rogowski

dr Wojciech Rogowski

Wiceprezes Instytutu Allerhanda

Doktor ekonomii. Ekspert w Instytucie Ekonomicznym NBP, adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniach i publikacjach koncentruje się na instytucjonalnych uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego, szczególnie na problemach restrukturyzacji gospodarki, jakości prawa, struktur własnościowych i funkcjonowania corporate governance.

Ekspert w dziedzinie analizy ekonomicznej prawa. Współautor książki „Ocena skutków regulacji – poradnik, doświadczenia, perspektywy” (CH Beck 2007). Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Kwartalnego HUK.

dr n. med. Leszek Allerhand

dr n. med. Leszek Allerhand

wnuk Maurycego Allerhanda

Urodził się w 1932 r. we Lwowie w znanej rodzinie prawniczej. W mieście tym spędził dzieciństwo i wczesną młodość, z czego znaczną część w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej. Wraz z rodzicami przeżył Holokaust.

Wiosną 1945 r. „repartiował” się z rodzicami do Krakowa. Tam zdał egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. W 1956 r. ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Krakowie, po czym rozpoczął pracę w Trzeciej Klinice Chorób Wewnętrznych w Krakowie, jako stypendysta Ministra Zdrowia. W 1961 r. na UJ uzyskał stopień doktora. Od 1962 r. mieszka w Zakopanem, gdzie pracuje jako lekarz chorób wewnętrznych. Interesuje się muzyką poważną, narciarstwem (przez wiele lat był lekarzem kadry narodowej biegaczy i biegaczek Polskiego Związku Narciarskiego), turystyką oraz rodzinnym Lwowem. W 2003 r. opracował i wydał dzienniki swojego dziadka Maurycego z lat 1941 – 1942 (Zapiski z tamtego świata. Założyciel i Prezes Honorowy Fundacji Instytutu Allerhanda. Autor książki „Żydzi Lwowa – opowieść” wyd. Instytut Allerhanda.

Od 1962 r. żonaty z Aliną Towarnicką-Allerhand.

Formularz rejestracyjny: